Thiên Tiên Thượng Từ - là hệ thống đền thờ của đạo Mẫu Việt Nam - Đạo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo.

天仙上祠是道會道母越南皇天仙聖教的系統宮廟。
Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh

Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh

Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh được Đạo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo tôn xưng là đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc ...
Căn đồng và biểu hiện người có căn đồng

Căn đồng và biểu hiện người có căn đồng

Căn đồng là một trong những hiện tượng được nhiều người chú ý tới, nhưng không phải ai cũng có hiểu biết về bản thân thuật ngữ này một cách căn bản ...
Phép màu của Mẹ

Phép màu của Mẹ

 Đệ tử Ngọc Thừa - Bạch Đa - An Lâm - Nam Sách - Hải Dương phụng thơ ...