Cảm văn

Nơi ghi những lời cảm tạ, tri ân đến với Quốc Mẫu, Tiên Thánh Thần trong Công đồng Đình thần Tam tứ phủ và với các Quan thầy.
Phép màu của Mẹ

Phép màu của Mẹ

 Đệ tử Ngọc Thừa - Bạch Đa - An Lâm - Nam Sách - Hải Dương phụng thơ

Chi tiết »

Mẹ có phép thần

Mẹ có phép thần

 Đệ tử Ngọc Thừa kính phụng dâng thơ Đức Quốc Mẫu

Chi tiết »

Chử Hữu Dẻo kính dâng lời cảm tạ Quốc Mẫu và Tiên Thánh

Chử Hữu Dẻo kính dâng lời cảm tạ Quốc Mẫu và Tiên Thánh


Chi tiết »

Nỗi buồn

Nỗi buồn


Chi tiết »