Mẹ có phép thầnMẸ CÓ PHÉP THẦN


Mẹ hay ngự gió ngự mây
Thương con Mẹ lại rẽ mây xuống trần.
Hai nhăm tháng chín giờ dần
Mẹ cầm sắc lệnh Thánh thần còn thua.
Con biết Mẹ là nữ vua
Có phép biến hóa lại vừa cứu sinh.
Nguy nan thì Mẹ hiện hình
Chỉ đường dẫn lối thắm tình Mẹ con.
Nhớ lời Mẹ dạy sắc son
"Tam ân" "tứ dướng" con còn nhớ không?
Nghe lời như phép thần thông
Con được sung sướng trong lòng Mẹ vui.
Nhập đạo con có Mẹ rồi
Con được nương tựa như người thêm tay.
Mẹ về ngự gió ngự mây
Cho con sung sướng tháng ngày hiển vinh.   Các Tin khác