Nỗi buồn


 
Đừng bao giờ buồn nữa! Vì những điều đến với ngươi là những điều phải xảy ra! Đừng bao giờ buồn nữa!
Lời của Đấng Tối Cao
Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
Helen Keller  Các Tin khác