Đạo học

Phương pháp xác định căn đồng: Nhờ Quan Thầy tìm giúp

Phương pháp xác định căn đồng: Nhờ Quan Thầy tìm giúp

 Một vị Quan Thầy (Đồng Thầy) có nhiều công đức và quyền năng. Do tu tập và chiêm nghiệm Thánh ý của đức Mẹ Tối Cao, do thành tựu tu trì theo Thánh bản mệnh của chính Quan Thầy đó cùng với sự nỗ lực tinh tấn của chính họ. Chính vì thế Quan Thầy (Đồng Thầy) có thể thấy được căn duyên của chúng ta, có thể nhìn được nghiệp mệnh của người tu đạo phù hợp với vị Thánh bản mệnh nào đó. Quan Thầy có thể thấy được kiếp trước, quá khứ tu hành của của đệ tử, khi xưa hầu hạ ai? Được phụng cận vị nào? Nếu thấy được điều đó thì hiện tại Quan thầy sẽ hướng dẫn người đó tiếp tục hành trì và nương theo vị Thánh đó mà tu hành, lễ bái Quốc Mẫu. 

Chi tiết »

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

 Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với bản thể Mẹ - Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam nói chung và của Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo nói riêng . Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này để làm đối tượng chiêm nghiệm, hoặc thờ cúng, học tập, đồng thời nhiếp hoá thân mình vào vị Thánh đó, họ sẽ là đối tượng thờ cúng suốt đời. Một khi đã truy tầm và lựa chọn thì không nên thay đổi vị Thánh đó.

Chi tiết »

Căn đồng và biểu hiện người có căn đồng

Căn đồng và biểu hiện người có căn đồng

Căn đồng là một trong những hiện tượng được nhiều người chú ý tới, nhưng không phải ai cũng có hiểu biết về bản thân thuật ngữ này một cách căn bản và thấu đáo. Ngay cả những Tín đồ theo Tín ngưỡng Mẫu lâu năm, có thâm niên, vẫn thường được người trong cùng Tín ngưỡng gọi là Đồng cựu cũng chưa hiểu một cách rành rẽ.

Chi tiết »

Tìm Thánh Bản mệnh dựa trên sở nguyện phổ độ của bản thân

Tìm Thánh Bản mệnh dựa trên sở nguyện phổ độ của bản thân

 Người theo đạo cần phải biết uy lực của vị Thánh Bản mệnh thiên về lĩnh vực nào rồi từ đó tuỳ vào nhu cầu chính đáng của bản thân lựa chọn Thánh Bản mệnh cho riêng mình để có thể thâu nhiếp và chuyển hoá. 

Chi tiết »

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh

Người theo đạo sẽ lựa chọn cho mình Thánh Bản mệnh dựa vào ngày sinh hoá, tiệc lễ của chư vị Thánh giá. Dựa trên cơ sở rằng, sinh vào tháng, ngày đó là được thấm nhuần ơn của vị Thánh đó, được Thánh giá đó chứng minh bảo hộ. 

Chi tiết »

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh Bản mệnh theo tuổi

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh Bản mệnh theo tuổi

Đạo Mẫu không có tư tưởng về 12 con giáp, và Giáo lý cũng không đề cập đến lý số. Nhưng để nương theo thế tục tuỳ nghi thì phương pháp có nhắc tới các phương vị theo thiên can và địa chi như cách gọi tuổi của dân gian vẫn gọi. 

Chi tiết »