Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

 

THÁNH BẢN MỆNH VÀ BA NGUYÊN TẮC THÁNH ĐẠO

 

 

I/ Thánh Bản mệnh:

Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với bản thể Mẹ - Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam nói chung và của Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo nói riêng . Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này để làm đối tượng chiêm nghiệm, hoặc thờ cúng, học tập, đồng thời nhiếp hoá thân mình vào vị Thánh đó, họ sẽ là đối tượng thờ cúng suốt đời. Một khi đã truy tầm và lựa chọn thì không nên thay đổi vị Thánh đó.

Lưu ý rằng: Không có Thánh Bản mệnh là Đức Quốc Mẫu Tối Cao, các Thánh đế hay các Thánh Mẫu. Vì Đức Quốc Mẫu ở ngôi Vô thượng, Người là đích đến chứ không phải là Thánh dẫn dắt, Thánh đế (4 vị được trình bày ở sau) thường trực cai quản Vũ trụ một cách tổng quan nên không dẫn dắt, Thánh Mẫu (4 vị được trình bày sau) là hiện thân của Quốc Mẫu – Ngôi Vô thượng.

Người nào mà tu hành và chiêm nghiệm theo các vị Thánh bản mệnh, căn mạng, căn số đó sẽ mau chóng thành tựu, phúc quả, tăng trí tuệ, mạnh khoẻ sống lâu, thành công sự nghiệp, tiêu trừ oan trái, đau khổ, bệnh tật, tai nạn hay nghiệp chướng. Hãy nhớ là tu nhận theo vị Thánh bản mệnh nào cũng đều có công đức và thành công đặc thù khác nhau, nhưng tựu chung là an lạc và hạnh phúc, trí tuệ khai thông, thân thể kiện khương.

II/ Ba điều căn bản trong đời sống tu đạo:

1.     Quan thầy: (hay còn gọi là Đồng Thầy) Thầy là căn bản của mọi sự truyền thụ, những kiến thức tu hành, những phương pháp hành trì đều dựa trên Quan thầy – Đồng thầy làm cơ sở. Bằng năng lực tâm linh của mình, sự gia hộ về Thánh phép của Quan thầy với người tu đạo đó chính là điều kiện cơ bản trong tu hành Thánh đạo.

2.     Thánh Bản mệnh: Là căn bản của các thành công. Tất cả mọi thành công, thành tựu trong đời sống lẫn tu đạo nếu không chiêm nghiệm theo Thánh Bản mệnh thì sẽ không bao giờ đạt được.

   3.       Thần Hộ mệnh: là người bảo vệ căn bản, thường là các nữ thần, thần hộ mệnh luôn luôn bên cạnh giúp đỡ bảo vệ người tu hành một cách thuận lợi.

(Trích sách Bản mệnh căn đồng)

Mọi sự trích dẫn từ trang này đều phải ghi nguồn http://daomautuphu.com
   Các Tin khác