Tình trạng và phương hướng của Đạo hội

Tình trạng và phương hướng của Đạo hội

Rất nhiều người trong Đạo hội chúng ta, có cùng niềm tin vào Đức Ngài nhưng lại không có một khái niệm hay ý thức mạnh mẽ về ĐẠO HỘI, chúng ta dường như chỉ chú ý tới hành động tâm linh tự phát của mình mà không có sự liên kết chặt chẽ, sự câu thông mật thiết đối với ĐẠO HỘI. Đó là một điều khiếm khuyết rất lớn mà ai trong chúng ta cũng cần phải bổ túc một cách nghiêm túc và tức khắc.

Chi tiết »