Kinh sách

Kinh Tôn quan

Kinh Tôn quan

Tôn Quan Thái Tử bệ rồng

Uy phong lẫm liệt vẫy vùng năm phương.

Vạn ban sắc hạ cương thường

Cứu dân độ thế chỉ đường trần gian.

Chi tiết »

Kinh Sơn Trang

Kinh Sơn Trang

Sơn trang giữa cảnh tùng lâm

Vắng tanh hiu hắt nhang trầm ngút bay.

Các cô hầu hạ đêm ngày

Cùng Bà Chúa Thượng vẫn hay ngự về.

Chi tiết »

Kinh Trần Triều

Kinh Trần Triều

Lý Chiêu Hoàng tự đời cai trị

Dấu nhà Trần cứu thế Thiên Trường.

Sinh ra đức Thánh khác thường

Văn thao võ lược đủ phương đại tài.

Chi tiết »

Kinh Thánh Mẫu

Kinh Thánh Mẫu

Ân ba Thánh Mẫu Tam Toà

Tam Toà Tiên Chúa thực là linh thiêng.

Vạn linh vạn phép vô biên

Hội đồng Thánh Mẫu chư Tiên cứu đời.

Chi tiết »

Kinh Thánh đế

Kinh Thánh đế

Vinh quang sáng láng bốn phương trời

Bốn Vua Thánh Đế Chủ các nơi.

Vâng quyền Quốc Mẫu xuống chiếu sát

Thụ sắc Hoàng Thiên trên phù người.

Chi tiết »

Kinh Quốc Mẫu Tối Cao

Kinh Quốc Mẫu Tối Cao

Uy linh vạn phép cửu trùng

Tối Cao Vô Thượng thung dung hài hoà.

Mẹ là Chúa tể bao la

Xưng danh Quốc Mẫu Tam Toà Tối Cao

Chi tiết »

Kinh hoàng khai đạo Mẫu

Kinh hoàng khai đạo Mẫu

Trường tu đại đạo ở đây

Trạng nguyên Mẹ mở từ rày khoa thi.

Kén con có đức nhất thì

Kén con tài giỏi để thì thứ ba.

Chi tiết »

Kinh Khai ngộ

Kinh Khai ngộ

Mẹ là Mẫu Mẹ Hoàng Thiên

Cùng uy đức Mẹ bốn miền ghi tên

Mẹ xuống nhờ phép Thánh tiên

Do thương con dại liên miên ở trần.

Chi tiết »

Kinh giáng thế

Kinh giáng thế

Thiên dương cách trở đôi bờ

Xa con Mẹ tưởng vẫn chờ đợi ai.

Ôi những ngày tháng vẫn dài

Một ngày thượng giới nghìn ngày trần gian.

Các con của Mẹ bất an

Không biết nhân quả mà toan tu hành.

Chi tiết »

Khoa lễ đức Quốc Mẫu

Khoa lễ đức Quốc Mẫu

 Ai nấy cung kính, thành tâm kính lễ Đấng Tối Cao Bậc Vô Thượng Toàn Năng Toàn Thiện Toàn Mĩ Toàn Chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nưong dung Liễu Hạnh công chúa.

Chi tiết »

Khai thư

Khai thư

 Trong sự nghiệp hoá giáo của Đức  Quốc Mẫu - đấng Tối cao người đã truyền thụ cho hàng Đệ tử vô vàn các pháp, từ hữu vi cho đến vô vi. Người truyền thụ cho chúng ta từ cách hành đạo cho đến các cách tu chứng. Từ nghĩa đến lí, từ giáo đến hành. Mọi pháp của người đều viên dung, thâm diệu nhưng cũng rất dung dị mà thực tế.

Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh sám hối

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh sám hối


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh phó thác

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh phó thác


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: KINH CẦU SIÊU

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: KINH CẦU SIÊU

Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh cầu giải bệnh

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh cầu giải bệnh


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh cầu an

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh cầu an


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh lạy Mẹ

Kinh nguyện hằng ngày: Các đường kinh nguyện: Kinh lạy Mẹ


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Chiều chủ nhật: Kinh giữ gìn gia sản

Kinh nguyện hằng ngày: Chiều chủ nhật: Kinh giữ gìn gia sản


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Chiều chủ nhật: Kinh giàu có và nghèo hèn

Kinh nguyện hằng ngày: Chiều chủ nhật: Kinh giàu có và nghèo hèn


Chi tiết »

Kinh nguyện hằng ngày: Sáng chủ nhật: Kinh nhìn vào số phận

Kinh nguyện hằng ngày: Sáng chủ nhật: Kinh nhìn vào số phận


Chi tiết »

 Previous  Page 2  Next