Bản mệnh căn đồng

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

 Khi gặp khó khăn, không có bất kì ai trợ giúp, một trong chúng ta có khấn cầu Mẫu, Tiên, Thánh, Chúa, Phật, hay bất kì một vị thần nào khác không? Tôi chắc chắn là có.

Khi lâm vào cảnh cùng quẫn, khổ sở, không nơi nương tựa, các vị có mong cầu vào sự trợ giúp của ông Trời? Tôi nghĩ là có.

Khi đau khổ buồn phiền, lạc lối, bạn có có cần ai đó hay một thứ gì khác động viên xoa dịu? Tôi cho là có.

Chi tiết »

CĂN ĐỒNG VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN ĐỒNG

CĂN ĐỒNG VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN ĐỒNG

 Căn đồng (căn số, căn quả...) là gì?

Căn đồng là một trong những hiện tượng được nhiều người chú ý tới, nhưng không phải ai cũng có hiểu biết về bản thân thuật ngữ này một cách căn bản và thấu đáo. Ngay cả những Tín đồ theo Tín ngưỡng Mẫu lâu năm, có thâm niên, vẫn thường được người trong cùng Tín ngưỡng gọi là Đồng cựu cũng chưa hiểu một cách rành rẽ.

Và cũng chính vì không hiểu một cách rõ ràng như vậy nên mới phát sinh những hiện tượng mê tín dị đoan, nhiều người vẫn là đối tượng cho những kẻ buôn Thánh bán Thần lừa đảo, làm cho các Tín đồ mê muội về tâm linh, dẫn tới các việc hao tiền tốn của, tốn thời gian cũng như công sức, gia đình bất hòa vì lí do tôn giáo và đặc biệt là lầm đường lạc lối trong Thánh đạo.

Chi tiết »

THÁNH BẢN MỆNH VÀ TÌM THÁNH BẢN MỆNH

THÁNH BẢN MỆNH VÀ TÌM THÁNH BẢN MỆNH

 Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với Mẹ - Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam – Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo. Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này để làm đối tượng chiêm nghiệm, hoặc thờ cúng, học tập, đồng thời nhiếp hoá thân mình vào vị Thánh đó, họ sẽ là đối tượng thờ cúng suốt đời. Một khi đã truy tầm và lựa chọn thì không nên thay đổi vị Thánh đó.

Lưu ý rằng: Không có Thánh Bản mệnh là Đức Quốc Mẫu Tối Cao, các Thánh đế hay các Thánh Mẫu. Vì Đức Quốc Mẫu ở ngôi Vô thượng, Người là đích đến chứ không phải là Thánh dẫn dắt, Thánh đế (4 vị được trình bày ở sau) thường trực cai quản Vũ trụ một cách tổng quan nên không dẫn dắt, Thánh Mẫu (4 vị được trình bày sau) là hiện thân của Quốc Mẫu – Ngôi Vô thượng.

Chi tiết »

CÁC NGHI THỨC TUYÊN DƯƠNG THÁNH BẢN MỆNH

CÁC NGHI THỨC TUYÊN DƯƠNG THÁNH BẢN MỆNH

 Ý nghĩa và các quy tắc:

Việc tuyên dương Thánh Bản mệnh có ý nghĩa là việc làm chính thức công nhận Thánh đức đó sẽ là đấng sẽ gia trì sẽ chuyển hóa bản thân mình, là hình thức quy phục, nương tựa vào Thánh đức đó. Từ nay Thánh đức đó sẽ là người gẫn gũi, luôn dõi theo và cũng là luôn gia hộ chỉnh huấn chúng ta trong đời sống tâm linh. Và Thánh đức cũng là người ban công thưởng lộc cho Bản thân chúng ta.

Việc tuyên dương Thánh Bản mệnh thông qua các nghi lễ: Tôn nhang đội lệnh, Sơ trình Tam phủ và Trình đồng Tứ phủ.

Chi tiết »

NGÔI VỊ THỜ CÚNG

NGÔI VỊ THỜ CÚNG

  Thờ cúng Tứ phủ Công đồng :

Việc dựng Tòa, Phủ, Đền, Điện, Am, Miếu để thờ cúng Tiên Thánh Thần trong công đồng Tam tứ phủ là một hình thức biểu đạt niềm tin vào Chân Thiện Mĩ, thể hiện thế giới quan vũ trụ sâu sắc, các thánh thần được thờ cũng thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt, của những người theo đạo Mẫu, nó còn thể hiện cho chúng ta thấy Tín đồ theo đạo Mẫu là những người theo chủ nghĩa yêu nước một cách rõ ràng nhất, bằng cách lễ bái, tuyên dương, tôn vinh những con người có công với non sông đất nước.

Việc thờ cúng cả Tứ phủ công đồng còn thể hiện sự mong mỏi hiệp thông gần nhất của Thanh đồng với chư vị Tiên Thánh thần, qua Tòa, Phủ, Đền, Điện các Thánh sự sẽ được diễn ra.

Thờ cúng Tứ phủ công đồng được chia ra làm 2 hình thức đó là : Thờ ở Tòa, Phủ, Đền và thờ ở Điện.

Chi tiết »