Hoàng Thiên Ngọc Mẫu ca

 

HOÀNG THIÊN NGỌC MẪU CA

 

(Dùng các làn điệu hát văn để hát, phú, dọc, xá tuỳ cảm tác)

 

Chốn Nam Thiên giáng sinh mực thước

Đạo đức ban hội phúc Mẫu nghi.

Thoắt sinh thoắt thác một khi

Làm Thần làm Thánh phép thì ai đang.

Có khi dấu khí Tiên Hương

Có khi ngự đất Sòng Sơn, Phủ Dầy.

Dạo chơi khắp hết đó đây

Lạng Sơn Châu Thổ ngự dầy Đồng Đăng.

Bắc Lệ Mẫu Ngự Sơn Lâm

Đồi Ngang Phố Cát lại thăm Tây Hồ.

Chơi cảnh Động đình nên thơ

Trở về Thiên Đình vui cảnh Tiên Nga.

Người kinh kẻ sợ Mẫu Bà

Làm oai làm phép nhà nhà uy danh.

Khi đi thâu nhiếp tu hành

Luyện linh phù phép cứu sinh muôn loài.

Mão niên dấu khí anh tài

Giáng sinh trần thế làm người trần gian.

Giờ dần hai chín tháng năm

Giáng sinh trần thế phù ân cứu đời.

Huy hoàng sáng láng mọi nơi

Tiếng tăm lừng lẫy vùng trời bao la.

Hoà vang thi khí bay ca

Ra uy sát quỷ trừ tà cứu dân

Thương con hết mực trăm phần

Chúng con đỉnh lễ trăm phần dâng văn.

Chúc Mẹ thánh thọ vô cương

Phù đời cứu thế chúng con được nhờ.

Phù cho xa gần lên thơ

Thiên niên vạn phúc phụng thờ uy linh.

Cầu Mẹ được mãi trường sinh

Độ cho trần thế khang ninh lộc tài.  Các Tin khác