Kinh Cậu Hoàng

 

KINH CẬU HOÀNG

 

Hoàng ai lén lút dặt dờ

Hay là Thánh Cậu vẫn chờ đợi ai.

Thông minh nhất mực đại tài

Hoa xông hương ướp đủ mùi hiến dâng.

Cậu Cả máu Mẹ Hoàng Thiên

Liễu Hạnh Quốc Mẫu hiện lên thành hình.

Cậu Đôi nổi súng đùng đình

Đồi Ngang Cậu ngự một mình dong nhan.

Cậu Bơ làm việc Thuỷ cung

Theo hầu Bơ phủ Mẫu vương đền Hàn.

Cậu Tư ngự áo màu vàng

Mang đến hoan hỉ cho trần kiện khương.

Cậu bé Cậu lại rủ thương

Lộc tài ban phát thọ trường bình yên.

Cậu theo lệnh Mẫu Hoàng Thiên

Giáng về kinh điển bảo miền thế gian.

Hãy tu thật đẹp thật ngoan

Như Cậu được Mẫu Hoàng Thiên yêu vì.

Vì cậu còn nhỏ tí ti

Vậy mà ngoan ngoãn – Mẹ đi cứu đời.

Cậu còn biết cách ăn chơi

Hoa đẹp hoa xấu kén người là xong.

Kén người đúng đạo Thanh đồng

Lo dân lo nước về đồng chỉ cho.

Cậu về tâu Mẫu chép vô

Sổ vàng nắm giữ Mẹ cho tên vào.

Con nào nhẫn nhục lược thao

Không tranh chua chát đưa vào một bên.

Con nào bố láo thấp hèn

Nhét vào một túi chờ trên xử hành.

Hay là Cậu lại thân chinh

Cho vào Địa ngục một mình không tha.

Trần gian không biết tưởng là

Bé ti bé tí chưa giờ đến đâu.

Kính lạy Hội đồng Thánh Cậu. (3 lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Thánh Cậu.

Kính lạy Thượng Ngàn Thánh Cậu.

Kính lạy Thuỷ Cung Thánh Cậu.

Kính lạy Khâm Sai Thánh Cậu.

Kính lạy Bản Toà Thánh Cậu.
  Các Tin khác