Kinh Cửu tinh

 

KINH CỬU TINH

 

Kinh này được Đấng Tối Cao Hoàng Thiên Quốc Mẫu nói trên Thiên Đình, nơi Cung Đâu Suất có Cửu Trùng Đài, tại đó có vô số các vị Tiên Thánh Thiên Thần cùng hết thảy Công Đồng Tam Tứ Phủ chầu hạ phục kinh.

Lúc bấy giờ có đầy đủ các vị Chúa Tiên cai quản bốn miền vũ trụ, trong đó có Mẫu Cửu Trùng cai quản không trung. Bầu trời Mẫu Thượng Ngàn cai quản vùng rừng núi, Mẫu Thuỷ Cung cai quản vùng sông biển, Mẫu Địa Tiên cai quản vùng đất đai và nhân sinh. Cùng với vô số các Thị nữ Cung nương hầu bên.

Lại có Hội đồng vô số các Quan văn, võ Nội triều, trong đó có các Đức ông như: Đức ông Thượng Thiên, Đức ông Giám Sát, Đức ông Tam Phủ ... cùng từ Thượng Ngàn và Long cung tề tựu cùng các Thần linh Thần tướng vô số.

Lại có hội đồng Thánh Chúa, Thánh Chầu ở miền Thượng Ngàn xa xôi nơi trần thế cùng về Cửu Trùng Đài đem theo vô số Sơn nữ đứng về quy hầu. Các vị đó là: Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín Thiền Sư, Diệu Nghĩa Thiền Sư, Chúa Lục Cung Nương, Chầu Bát Tiên La ... cùng có mặt đông đủ.

Lại có hội đồng Thập vị Quan Hoàng, mũ y, bào áo trang nghiêm chỉnh tề, từ trước đã đến đầy đủ tuỳ nghi mà chầu hai bên, các vị đó là Hoàng Ba Thuỷ cung cưỡi con thuồng luồng, Hoàng Bảy Bảo Hà cưỡi con ngựa xám, Hoàng Mười Nghệ An cưỡi con xích tiểu màu vàng cùng các Quan hoàng dung nghi đẹp đẽ đều dẫn quyền thuộc theo hầu đông đủ.

Lại có hội đồng các Cô với màu áo xanh, vàng, đỏ, trắng với những cánh tiên tung bay lộng gió trông như những cánh bướm bông hoa, quần áo lượt là. Các vị ấy là: Sơn Tinh công chúa, Hàn Sơn công chúa, Sòng Sơn công chúa, Bắc Lệ công chúa ... Cùng tất cả các quyền thuộc cũng có mặt đầy đủ.

Lại có hội đồng Thánh Cậu trên Thiên, ở Thượng, dưới Thoải cùng đều có mặt đông đủ.

Ngoài sân rồng các quan văn vỏ đứng chầu hai bên, giữa sân có năm ông Ngũ hổ cùng nhau múa vờn với uy phép làm đẹp lòng đức Quốc Mẫu: Hoàng Hổ sắc vàng, Thanh Hổ sắc xanh, Bạch Hổ sắc trắng, Xích Hổ sắc đỏ, Hắc Hổ sắc đen.

Trên đỉnh cao có Cửu Trùng Đài với uy những màu sắc xanh, đỏ, tím ,vàng, nâu, đen, trắng vô cùng huyền ảo sặc sỡ, chính giữa Đài có ngai vàng cửu long uốn khúc chầu vào.

Đến giờ đăng điện, trống triều đã được đánh bao nhiêu hành khúc nhạc lễ bát âm nào là lưu thuỷ, nam ai... cũng được tấu. Trong khi đó đức Quốc Mẫu từ hậu cung ngự bào màu đo, đầu đội xích miện, bước ra ngự trên Cửu Trùng Đài. Hào quang của Người toả khắp bốn phương soi rọi đến tận phàm phu thế giới, địa ngục âm ty, dương gian, thiên giới đều thấu biết thông tỏ.

Ngự xong đâu đó tiếng nhạc tắt hẳn tất thảy triều thần bá quan văn vỏ quỳ xuống phủ phục đồng thanh hô lớn:” Hoàng Thiên Quốc Mẫu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”.

Với giọng ôn hoà Quốc Mẫu phán bình truyền: “Bình Thân!”. Tất cả ai nấy đều đứng dậy trở về hàng cũ uy nghiêm thành kính.

Lúc bấy giờ đức Quốc Mẫu mở lời phán truyền, gia tâm thuyết giáo: “Này các chư Thánh Thần trong Tam Tứ Phủ, hôm nay quả là một ngày hiếm có trên Thượng giới là cớ vì sao? Là vì các quan văn võ, Tiên Thánh Tiên Thần, Chúa Chầu Cô Cậu các ngươi đều có mặt đông đủ cả? Đây quả là thời cơ hiếm có ta sẽ nói cho các ngươi phép lành để về trần thế các ngươi khai ngộ cho nhân gian biết về thiện ác, sửa tâm tu tập, tốt đời đẹp đạo, hưởng phúc an vui.

Này các ngươi! Kẻ sống ở cõi trần thế gian từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đã là có tội. Sỡ dĩ vì sao lại là có tội  vì khi trong bụng mẹ thai non vô thức hoặc đạp, hoặc xoay làm đau bụng mẹ, đến lúc chết đi bao nhiêu tội lỗi, hà sa vô kể. Thế cho nên, bao nhiêu tội phúc của các ngươi được ghi chép đầy đủ để hoạch định tội. Hễ mà tội nhẹ thì được xét giảm, còn như tội nặng sẽ chép rõ ràng để vào kho nghiệp ở cung Nhương tinh.

Chính tại nơi đó ta đã truyền sai mười vị Thiên thần trông coi xét xử tội ác thế gian, tội chứng rõ ràng, đường đường quở phạt theo từng năm tháng.

Này các ngươi! Trong mười Thiên thần có một Chúa tể của các vị kia có tên là Trung Thiên Tinh Chúa Bắc Cực Tử vi Trường sinh Đại đế. Ngài chủ quản toàn bộ các Tinh chúng trên Thượng giới, mọi việc hành sát tai ương, ban phúc lộc đều qua một tay Ngài chỉ đạo.

Đúng theo giới luật Thiên đình các tội phúc sẽ chép biên sẵn tại sách tội phúc rồi Ngài phán truyền cho chín vị Tinh quân kia từng năm một chiếu phạm hành vi của nhân gian mà ban phúc giáng hoạ. Chín vị Tinh quân thuộc quyền cai quản của Trung Thiên Tinh Chúa Bắc Cực Tử Vi Trường Sinh Đại Đế ấy là:

Thiên Đình Uất Ly Cung Đại Thánh Đơn Nguyên Hải Nhật Cung Thái Dương Tinh Quân.

Thiên Đình Kết Lâu Cung Đại Thánh Tố Diệu Nguyệt Phủ Thái Âm Tinh Quân.

Thiên Đình Hoàng Phan Cung Đại Thánh Thần Thủ La Hầu Tinh Quân.

Thiên Đình Bảo Vĩ Cung Đại Thánh Thần Vĩ Kế Đô Tinh Quân.

Thiên Đình Thanh Vân Cung Đại Thánh Trùng Quang Chiếu Nguyệt Mộc Đức Tinh Quân.

Thiên Đình Minh Lý Cung Đại Thánh Hoả Đức Vân Hán Tinh Quân.

Thiên Đình Hạc Linh Cung Đại Thánh Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân.

Thiên Đình Thuỷ Đức Kim Nữ cung Đại Thánh Bắc Phương Nhâm Quý Thuỷ Diệu Tinh Quân.

Thiên Đình Hoàng Trung Cung Đại Thánh Thổ Địa La Thổ Tú Tinh Quân.

Chín vị Tinh Quân này cùng vô số quyền thuộc Bộ hạ gồm các vị Tinh quân như:

Tam tai Thiên cổ Thiên kiếp Thiên hình Tinh quân.

Tam tai Địa bại Địa võng Địa hình Tinh quân.

Tam tai Thiên hoàng Địa hoạ Địa tai Tinh quân.

Tam tai Âm sát, Bạch Sát, Hắc sát Tinh quân.

Càn cung Dịch Mã Đại ách Thần quân.

Cấn cung Ngũ Lôi Đại ách Thần quân.

Chấn cung Tiết Lịch Đại ách Thần quân.

Tốn cung Khẩu Thiệt Đại ách Thần quân.

Ly cung Quản Mộc Đại ách Thần quân.

Khôn cung Hổ Lang Đại ách Thần quân.

Đoài cung Già Toả Đại ách Thần quân.

Kim Lâu Tuyệt mệnh Đại ách Thần quân.

Chư sự Thập nhị Nguyệt tướng Thần quân.

Tấu thư Bác sĩ Thần quân.

Đại hao Tiểu hao Thần quân.

Bạch Hổ Điếu Khách Thần quân.

Thiên La Địa Võng Thần quân.

Kim niên vận hạn Thần quân.

Cùng rất nhiều quyến thuộc khác thay phiên nhau chiếu mệnh từng năm cho kẻ trần thế.

Này các ngươi! Vì lý do gì mà các vị đó có quyền năng như vậy? Hãy nghe đây: Từ đời xa xưa khi chưa có loài người xuất hiện bầu trời u ám, bốn phía tứ vi đều mờ mịt, các loài sinh vật đều chưa có thế giới mà người trần gian ở kia, không hề có nước, bụi mù tứ phía. Trong khi đó các linh hồn của thì lại níu kéo theo những tội lỗi. Đúng theo luật trời phải xét xử tội lỗi mà phạt đúng mực. Vì lý do đó ta đã một tay tạo dựng thiên địa khai lập thái dương, tạo dựng khí quyển, khơi sinh nguồn nước, làm cho sự sống phát sinh ... trong quá trình đó có nhờ vô số các vị quyền thuộc Tiên Thánh trong Tam Phủ trong đó có các vị Tinh quân đó. Do họ có công nên ta đã cắt cử coi việc số hệ từng người, từng năm theo sổ mà hành sự. Những tội lỗi nào mà người trần gian đã gây tạo nên lúc bấy giờ từng năm, từng năm các vị ấy quán chiếu.

Này các ngươi các vị ấy hành tai ách có phải chăng do các vị ấy có ác tâm không? Chắc chắn là không, mà vì bản nguyện các Ngài hành tai để cảnh cáo nhân gian mau tu nhân tích đức sống hiền hoà trong sáng. Mặt khác, các Ngài hành ác vì do luật trời Ngọc Hoàng Quốc Mẫu cắt cử, ban ân gia đạo cho các Ngài hành phạt theo đúng phép lệnh trên sổ nghiệp đạo từ trước.

Thế cho nên phải biết rằng bao nhiêu chuyện lành ác, tốt xấu của con người và sinh linh trong cõi trần gian đều được các Tiên Thánh Hội đồng và các vị Tinh chúng chiếu sát. Người trần gian không thể nào mà tránh lường được, làm ác nghiệp sẽ chịu quả báo ác, làm thiện sẽ hưởng quả lành. Các Ngài cũng rất thương tiếc khoan hồng cho kẻ trần gian nhưng nhiều tội lỗi Thiên Thần không thể dung thứ được.

Này các ngươi vào ngày mười năm tháng giêng hằng năm là ngày các vị Tinh Quân được nhận lệnh Quốc Mẫu chiếu sổ, bắt đầu quán chiều hành khiển việc lành, việc dữ cho từng cá nhân trong năm đó. Những ngày này trần gian cần chăm chú làm việc thiện, tu nhân tích đức, giữ gìn thân khẩu ý, một lòng tu tập công đức ca tụng sướng ngôn kinh này. Lễ bái Tiên Thánh Quốc Mẫu Hoàng Thiên rồi tiến lễ cúng nghênh Tam Tứ phủ công đồng và Tinh chúng cầu các các vị ấy gia hộ.

Này các ngươi! Trần gian khi cúng lễ các vị ấy nên dùng chay nghi, chớ có sát sinh rồi đem cúng tế mà nghi oan phạm tội.

Này các ngươi! Các ngươi nên khuyên nhủ trần gian nên nhớ ghi và phụng từ kinh này vì kinh này được Ta và Tinh chúng chiếu giám, gia hộ. Ai trì tụng và ấn tống kinh này thì đều được lợi lạc hanh thông nghiệp chướng tiêu trừ, bi tâm chửng tế.

Đức Quốc Mẫu giáng nói đến đây có vị Tiên nữ có tên là Quế Hoa chắp tay tán thán:

Phúc thay! Phúc thay! Ngày hôm nay đức Mẹ đã giảng bày thuyết giảng về chín vị Tinh không thì người trần gian còn mê tín tà kiến, cho rằng chín vị Tinh quân chiếu vào ai kẻ đó sẽ bị một năm hạn ách hay may mắn.

Chúng con biết rằng những hạn ách này là do nghiệp báo của người trần gian, tạo tội gánh tội, tao phúc đắc phúc. Các vị Tinh quân cho dù có làm hạn ách, may mắn cho người trần gian cũng theo tội phúc đó mà làm, chứ không phải các ngài tuỳ ý chiếu tội hay giáng phúc. Bây giờ con đã hiểu. Chúng con và trần gian muôn đời ghi ơn Quốc Mẫu và các vị Tinh chúng. Chúng con có được tồn tại đến giờ là vì lòng khoan dung của Quốc Mẫu, Tiên Thánh và phúc đức hơn nữa ngày nay con có được nghe diệu pháp về Cửu vị Tinh quân này. Chúng con nguyện sẽ sống tốt đời đẹp đạo, lễ bái Quốc Mẫu và vâng lời dạy của người mãi mãi con chẳng dám quên.

Từ trên Toà Cửu Trùng, lời nói của Quốc Mẫu vọng xuống:

 Tốt lắm, tốt lắm ta sẽ gia hộ cho các ngươi sau này và Ta truyền phán cho Trung Thiên Tinh chúa cùng chín vị Tinh quân gia hộ cho những ai trì tụng cùng xưng niệm kinh này”. Quốc Mẫu dùng Thánh thanh truyền lệnh Thánh ý trên đến đến chín vị Tinh quân. Tinh quân ai nấy đều phủ phục vâng phụng. Xong đâu đấy, Người ra lệnh bãi triều. Chuông trống, nhạc lễ vang lên đức Quốc Mẫu hồi cung, chư Tiên Thánh trong Công đồng Tam tứ phủ phủ phục bái tạ, tung hô vạn tuế.

Kính lạy đấng Tối Cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh Công chúa.                                            (3 lần)

Kính lạy đấng Quảng từ bi Đại trí tuệ Viên thông Giáo chủ Công dung ngôn hạnh Vi đế nữ Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên.                               (3 lần)

Kính lạy đấng Diệu trì Quảng bác Hạ thế Cứu nước An dân Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên.                        (3 lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Công chúa.

(3 lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Trần Tộc Vinh danh Như Ngọc Thống tể.                                                  (3 lần)

Kính lạy Trung Thiên Tinh Chủ Bắc Cực Tử Vi Trường Sinh Đại đế. (3 lần)

Kính lạy Thiên đình Nhương tinh cung Cửu Diệu Thánh đức Tinh quân.  Các Tin khác