Kinh Sơn Trang

 

KINH SƠN TRANG

 

Sơn trang giữa cảnh tùng lâm

Vắng tanh hiu hắt nhang trầm ngút bay.

Các cô hầu hạ đêm ngày

Cùng Bà Chúa Thượng vẫn hay ngự về.

Đìu hiu quanh quẽ tứ bề

Chim kêu vượn hót cận kề đôi bên.

Chúa Bà ngự ở ngai trên

Hai bà tả hữu cùng lên hầu bà.

Mười hai thị nữ bước ra

Mỗi Cô một vẻ thướt tha ưa nhìn.

Xinh đẹp cái cảnh thần tiên.

Núi rừng thanh vắng diệu huyền hát ca.

Cô thì trăm rắt cài hoa

Cô thì cài lược thước da cửa ngàn.

Cô thì luồn cúi cải trang

Cô thì có một nét ngang lông mày.

Xinh xinh cô tứ tựa mây

Ngâm nga cô lại ngồi mây bán hàng.

Cô về tiến lễ dâng nhang

Cô về tấu đối Chúa Tiên Cửu trùng.

Cô thì dạo gót thung dung

Cô thì xinh đẹp sánh cùng loài hoa.

Cô thì đàn hát cầm ca

Cô dùng điệu múa dâng bà Sơn trang.

Chim kêu vượn hót véo von

Dàn thông reo rắt đầu non hổ gầm.

Bao nhiêu những thứ thú cầm

Làm vui lòng Chúa sơn lâm trị vì.

Khuyên trần nào có xá chi

Cần la lí nậng kim thì nhận kim.

Khuyên trần cần tu kíp lên

Lo dân lo nước cho yên cửa nhà.

Cho lành cho tốt gần xa

Chúa về ban lộc giải tà cho con.

Cô thương những sắc cùng son

Cô gẩy cây đàn giải hết khổ đau.

Kính lạy hội đông Sơn Trang. (3 lần)

Kính lạy Sơn trang Tiên Chúa, Đỉnh thượng Triều Mường, Lê Mại Đại Vương.

Kính lạy Tả cận Diệu Tín Cao Sơn Thần nữ, hữu cận Diệu Nghĩa Tàng Hình Công Chúa.

Kính lạy Thập nhị Tiên Nàng.
  Các Tin khác