Kinh cầu thọ

 

KINH CẦU THỌ

 

Sống lâu trường thọ chờ mong

Nhờ ơn phúc ấm tổ tông truyền về.

Diên sinh sức khỏe đề huề

Là người tu đạo đã từ xa xưa.

Tử tôn phụng dưỡng sớm trưa

Sau này sự sống dành chừa cho con.

Sống vui sống khoẻ sớm hôm

Đó là tâm tưởng vẫn luôn hợp thời.

Người già Thánh sống ai ơi

Là kho tri thức cho người trần duyên.

Tưởng chừng như thể vô biên

Hiếu với Quốc Mẫu hiếu liền tại gia.

Đi về thưa gửi ông bà

Sớm hôm con cháu nhà nhà bình an.

Nghiệp lành nghiệp dữ dương gian

Nếu về với Mẹ hãy toan tu hành.

Người già là người chứng minh

Xót thương con cháu công bình hoa khai.

Hãy nên phụng dưỡng cho tài

Để rồi trăm tuổi cho dài đời ra

Để rồi tu đạo Mẫu bà

Để rồi theo mẹ cùng về Thiên cung.

Hiển danh hiển dạng ung dung

Quang minh Tiên đạo Thánh cung thọ trường.

Kính lạy đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu ngọc cung nương dung Liễu Hạnh Công chúa.                                          (3 lần)

Kính lạy Thiên đình Thượng Thánh Thọ Tinh Chân quân.                 (3 lần)  Các Tin khác