Kinh nguyện cầu Thánh tổ

 

KINH NGUYỆN CẦU THÁNH TỔ

 

Nối đường dòng họ tối linh

Sinh ra Quốc Mẫu thực tình phúc dư.

Nội Trần con vái hạnh từ

Ngoại Hữu là đấng tiên sư bậc thầy.

Trần gia chúng con hôm nay

Nguyện xin đức tổ ngự dày thành tâm.

Uy quang tỏ rạng Thánh nhân

Là nhờ có tổ phúc ân công trình.

Chúng con nhất thiết lòng thành

Cúi xin Thánh tổ chứng minh cho người.

Chúng con nương bóng Mẹ Trời

Toàn năng tối tú muôn đời tôn vinh.

Uy lành của Mẹ quang minh

Phúc duyên để đó hương hinh tộc làng.

Nguyện cầu Thánh tổ giải oan

Cho chúng con được nhờ ơn các Ngài.

Cúi xin Người độ phúc dài

Được gặp Tiên thánh đời đời an vui.

Vinh danh đức Mẹ trên trời

Kính ngưỡng Thánh tổ Mẹ thời giáng sinh.

Trần gian chúng con ngưỡng tâm

Tông môn tổ đức họ Trần uy danh.

Linh sàng toạ dĩ lai lâm

Hương khí đan thành Tổ thần xét soi.

Trần con cúi lễ tấu lời

Nguyện xin êm ấm tài bồi phúc dư.

Lưu ân trần thế phụng thờ

Giáng sinh Quốc Mẫu là nhờ tổ đây.

Hậu lai con cháu từ nay

Nhớ ơn của Tổ cao dày mênh mông.

Trần tổ huý là Lệnh công

Chúng con xin nguyện khắp vùng gần xa.

Con xin chờ Tổ hộ gia

Cho dân Nam việt mọi nhà bình yên.

Phúc duyên con kính tuần hương

Cúng về đức tổ bên đường ngoại tông.

Hạ sinh vương Mẫu thượng dòng

Quê hương của tổ ở vùng Nam thanh.

Nguyễn hữu tộc đó là danh

Khải tổ vạn phép muôn linh phụng thờ.

Trần gian chúng con nương nhờ

Cũng do ngoại tổ phúc từ xa xưa.

Ngày nay phụng thờ sớm trưa

Xin Tổ ngự giám con thờ hiếu trung.

Cầu cho phàm thế chúng con

Phúc sinh thế giới đại đồng anh em.

Không còn những cảnh bon chen

Ai ai nấy cũng phúc vinh hài hoà.

Hoa nghi thiết lễ đăng trà

Dâng cầu kinh kệ Tổ về độ cho.

Uy lành đức Thánh vi vô

Giáng sinh vạn phúc cứu phù chúng dân.

Chí tâm con nguyện ân cần

Chuông kêu trống đánh Tổ thần về chơi.

Công cao quảng đại tài bồi

Tử tôn cát khánh đời đời hưng long.

Phúc trời để đức sáng trong

Là do tiên tổ phúc hồng tu xưa.

Gia tiên phụng thờ sớm trưa

Tiên linh đại phái hương kì đại anh.

Từ nay có phúc giáng sinh

Lọt lòng Quốc Mẫu uy linh đời đời.

Thỉnh mới chư Tổ hiện thời

Họ Trần, họ Hữu hai đời trở đi.

Thập đại con thỉnh mời về

Chứng minh công đức phù trì chúng con.

Thành kính con lại cung nghinh

Thỉnh mời Bà ngự một mình phủ riêng.

Ma xa quỷ cũng phải kiêng

Thánh Bà gốc đúng người miền thôn quê.

Minh Tân Mạc Xá cận kề

Gian nan phu tử tìm về nơi đây.

Bồng bế Tiên chúa từ ngày

Sinh ra chăm sóc đầy đủ chẳng sai.

Chăm lo giấc ngủ sớm mai

Thương yêu Quốc Mẫu không hai ở trần.

Thánh bà vạn phép muôn phần

Bà đi du ngoạn hết gần lại xa.

Công đức biển rộng bao la

Sinh ra Vương Mẫu nở hoa ngời ngời.

Công ơn bà thật thuyệt vời

Mẫu yêu mẫu quý bà người Thánh nhân.

Thác sinh làm Thánh làm Thần

Quốc Mẫu giáo sắc phúc ân Thánh bà.

Thị Hiển huý thật cao xa

Diệu Ứng của bà vạn phép uy linh.

Xin Bà ngự giáng chứng minh

Tâm dạ con nguyện thật tình Bà thương.

Chúc Bà thánh thọ vô cương

Ban cho trần thế chúng con được nhờ.

Ân trên Quốc Mẫu phụng thờ

Xin bà giáng phép phù cho thế miền.

Tạo sinh hình hài thần tiên

Là đức Vương phụ Mẫu Thiên thượng tầng.

Người là Thánh phụ dương gian

Có công tạo dưỡng Mẫu Hoàng Thiên cung.

Thánh thân nhẹ bước thung dung

Chăm lo Tiên Thánh đương đàn ghi công.

Xứng danh con cháu Tiền Rồng

Được nhờ Vương Phụ áo đồng phúc thơm.


Đức vương Mẫu người phù ân

Có Ngài trung trực muôn dân cậy cần

Vương Mẫu là đấng Thánh thần

Sinh ra Quốc Mẫu là lần thứ năm.

Thụ thai tháng chín – hai nhăm

Đẻ ra ngọc quý trăng rằm đẹp sao.

Sinh ra một giọt máu đào

Ai ngờ đó chính ngôi cao nhà trời.

Chăm lo Quốc Mẫu đương thời

Bán buôn tần tảo dưỡng người Thiên cung.

Làm lụng chẳng được thung dung

Vất vả trăm vùng chạy ngược chạy xuôi.

Có khi Mẫu lại khó nuôi

Đau đau ốm ốm mệt người nhọc thân.

Vương Mẫu có thuốc đỡ đần

Chăm lo cho Mẫu tấm quần áo manh.

Thánh người đúng thực thông minh

Bôn ba vất vả một mình ngược xuôi.

Vì Cô vì Mẫu mà thôi

Bà lo bà nghĩ héo người ủ hoa.

Chăm lo từ cửa đến nhà

Từ việc đại sự chén trà cũng nâng.

Trần gian con nay kính dâng

Nguyện cầu vương Mẫu cứu trần chúng con.

Ân thần Vương Mẫu sắc son

Ban cho thế giới được tròn lời tâu.

Trên lạy Quốc Mẫu nhiệm màu

Dưới nguyện Vương Mẫu đỡ đần trần gian.

Nguyện cầu bá tính bình an

Xin đến Vương Mẫu cứu an dân tình.

Kính lạy Hội đồng Thánh Tổ.(3 lần)

Kính lạy Thánh Tổ Trần tộc Trần Lệnh Công.

Kính lạy Thánh Tổ Hữu tộc Nguyễn Hữu Lệnh công.

Kính lạy Chư Vị Tiên đức Tổ nhân Trần Tộc, Hữu Tộc chi Thần.

Kính lạy Đại đức Thánh Bà Diệu Ứng Huý Thị Hiển.

Kính lạy Chư vị Tiên Linh Thánh Tổ.

Kính lạy Vương Phụ Vương Mẫu nhị vị đường tông.
  Các Tin khác