đạo tu tại gia

 

ĐẠO TU TẠI GIA

 

Thứ nhất là tu tại gia

Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa.

Lời ông cha dạy từ xưa

Việc nhà lo đủ chẳng thừa lúc nao.

Gia sự phải chú tâm vào

Làm cho gia cảnh vui sao sớm ngày.

Việc nhà thì nhiều rất đầy

Lo sao chu tất hẵng hay việc chùa.

Nào việc cơm nước sớm trưa

Nào việc vườn tược cày bừa nhà nông.

Tại gia phải nhớ cho cùng

Người đi công tác kẻ trồng lúa ngô.

Trăm việc trăm sự chi lo

Thờ cúng cha mẹ sao cho nghiêm thành.

Tại gia mẹ cũng chứng minh

Có tâm có phúc giáng linh về liền.

Con nào thờ phụng gia tiên

Táo quân Thổ phủ chu viên vẹn toàn.

Lòng thành chén nước nén hương

Các quan linh vị cũng nhường phúc cho.

Tại gia Quan xét Quan lo

Xem Gia chủ tín chép vô sổ dày.

Xem nhân xem đức Chủ đây

Việc lương bếp núc từ rày phòng quang.

Đoạt thành lí lẽ bước sang

Gia sự hoà thuận họ hàng dài thêm.

Đầy đủ con cháu như nguyền

Có tâm phụng sự Gia tiên chứng vì.

Do vậy Gia thần đều tri

Tấu lên Quốc Mẫu Người thì độ cho.

Dạy là con cháu chăm lo

Dạy con cho tốt đúng là song thân.

Dạy con học hành đủ phần

Thành thông tri thức mười phân vẹn mười.

Toán, văn, lí, hoá vui chơi

Địa, sử, kĩ, pháp điểm mười rạng danh.

Cháu con phải nhớ cho rành

Phụng sự cha mẹ chứng minh cho người.

Mẹ Cha mà hay tươi cười

Vui vui vẻ vẻ đẹp tươi gia đình.

Xung quanh làng xóm phồn vinh

Láng giềng hoà hợp riêng mình gì ta.

Vui thay rạng rỡ ông bà

Gia đình hạnh phúc thật là vẻ vang.

Con con cháu cháu đường hoàng

Cha mẹ ông bà lại càng vinh quy.

Tại gia đạo đó là gì?

Cứ tu nư vậy đắc thì tại gia.

Để được sung sướng nhà nhà

Sinh tài hoà khí quốc gia thịnh hành.

Kính lạy đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ, Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh công chúa.                                        

Kính lạy đấng Quảng từ bi Đại trí tuệ Viên Thông Giáo chủ Công dung ngôn hạnh Vi đế nữ Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên.

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa.

Kính lạy Hoàng Thiên Quốc Mẫu Trần Tộc Như Ngọc Thống Tể.  Các Tin khác