Lời cảm tạ của gia đình đạo hữu Trần Văn Giấm

 
LỜI CẢM TẠ


Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ:

Đạo hội Đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo

Ban Hành giáo Đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo

Cùng toàn thể Tín hữu Đồng đạo

Đã đến hộ niệm, đáo viếng và tiễn đưa:

Chồng, cha, ông chúng con là 

Trần Văn Giấm - Thánh danh Thanh Huân 

Hưởng thọ 68


Tín đồ trung thành của Đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo. 

Hồi thiên vào lúc 18h45' ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân (tức 10 tháng 6 năm 2016)

Gia đình chúng con xin thành kính tri ân Quý thầy trong Ban Hành Giáo của Đạo Mẫu Việt Nam - Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo cùng toàn thể Đạo hữu đã đến thực hành hộ niệm, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc Tang Gia bối rối không sao tránh  khỏi những điều  sơ suất, xin quý Thầy và chư Đạo hữu niệm tình tha thứ.

          Chúng con xin Chân thành tri ân cảm tạ!

Thay mặt gia đình: Quả phụ Trần Thị Lưu 
  Các Tin khác