Thần tích

Quan Hoàng Tư

Quan Hoàng Tư

  Ngài là con trai của Vua Cha Bát Hải, tước hiệu Thượng đẳng thần, Thủy cung Hoàng tử.

Chi tiết »

Quan Hoàng Bơ

Quan Hoàng Bơ

 Ông Hoàng Bơ, Ông Bơ Thoải đều là những danh xưng của Ngài, ông là con Vua Cha Bát Hải ngự dưới Thủy cung làm việc ở Đền Vàng Thủy phủ. Diện mạo phi phương, khác thường sắc tướng, ông xứng đáng được tôn xưng là bậc quân tử tao nhân mặc khách, thường lên dương gian xuôi thuyền ngoạn cảnh. Ông chính là người em trai thân cận luôn đi bên cạnh đức Quan lớn Đệ Tam.


Chi tiết »

Quan Hoàng Đôi

Quan Hoàng Đôi

  Là Quan Hoàng thứ hai trong Hội đồng Thánh Hoàng, Ngài là người Mán có công cùng đức Hoàng Bẩy đánh giặc bảo vệ dân lành. Được triều đình phong là Tướng Công.

Chi tiết »

Quan Hoàng Cả

Quan Hoàng Cả

  Dân gian hay gọi Ngài là Quan Hoàng Cả, Ông Hoàng Quận. Trong Tứ phủ Ngài là anh cả, giáng sinh đầu tiên. Là con của Vua Cha Bát Hải nhưng Ngài lại lên cõi Thượng thiên coi giữ sổ sách Thiên Tào, lên trời thì ông đi bằng Xích Long, xuống dưới nước Ngài cưỡi tam đầu cửu vĩ. 

Chi tiết »

Chầu bà Thủ Điện

Chầu bà Thủ Điện

 Là vị chầu thứ 12, là người được Mẫu giao cho trách nhiệm trông coi một khu đền cụ thể tại địa phương nào đó.

Chi tiết »

Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc Lệ

 Chầu Bé cũng hay ngự đồng nhất, khi ngự chầu mặc áo đen, chân đi xà cạp, đeo gùi trên vai, khai quang và múa mồi. Trong lễ mở phủ Chầu có thể sang khăn.


Chi tiết »

Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Mười Đồng Mỏ

 Chầu Mười hay ngự đồng, chầu mang áo vàng, múa cờ kiếm xông pha trận mạc.

Đền thờ Chầu được lập ngay sát ải Chi Lăng ở xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ Lạng sơn.

Chi tiết »

Chầu Chín Sòng Sơn

Chầu Chín Sòng Sơn

 Chầu Cửu thường hay ngự đồng khi các Thanh đồng tựu vu về Phủ Dầy hoặc đền Sòng Sơn. 

Chi tiết »

Chầu Tám Bát Nàn

Chầu Tám Bát Nàn

 Chầu Bát cũng thường hay ngự đồng, Chầu mặc áo màu vàng, đội khăn vành dây màu vàng, múa cờ kiếm.

Đền thờ Chầu là đền Tiên La ở thôn Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình. 

Chi tiết »

Chầu Bảy Tân La

Chầu Bảy Tân La

 Chầu hiển hóa còn giáng sinh vào gia đình người Mọi, ở Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên, Chầu bình định loạn đảng, cùng triều đình an định giặc dữ ở Thái Nguyên, sau Chầu lại dạy người Mọi làm ăn canh tác, trồng trọt chăn nuôi, đặc biệt là dạy dân trồng chè tuyết.

Chi tiết »

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục Cung Nương

 Chầu vốn là thôn nữ dân tộc Nùng họ Trần nhà lệnh tộc , sinh ngày 10 tháng 9 (5) ở huyện Hữu Lũng Lạng Sơn, thời Lê Trung Hưng. Chầu hóa thần ngày 20 tháng 9.

Chi tiết »

Châu Năm Suối Lân

Châu Năm Suối Lân

 Đền thờ Chầu ở Sông Hóa (Hữu Lũng, Lạng Sơn) ngày hóa của Chầu là 20 tháng 5.

Chi tiết »

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

 Chầu đề tứ Khâm Sai có danh hiệu là Chiêu Dung Công chúa. Vốn là Mai Hoa công chúa – Bồng Lai Tiên nữ ở trên thượng giới giáng sinh Nam việt cứu dân hộ quốc.

Những năm đầu công nguyên, ở Thiên Lộc, phủ Đức Quang (Chương Mỹ, Hà Tây) có ông Tù trưởng tên là Đặng Công Thành kết duyên cùng bà Lý Thị Ngọc. Vốn nhân đức làm ăn lương thiện, ông bà sinh hạ được 5 người con trai. Sau khi chồng mất, gặp buổi nạn ly, bà nuôi chí yêu nước và truyền cảm hứng này cho con, bà tập hợp binh sĩ tiêu diệt giặc, thế giặc mạnh nhiều phen bà phải rút về bảo toàn lực lượng. Nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà cùng các con cất quân về quần tụ. Thấy tư chất của bà Trưng Nữ Vương đặt tên cho bà Lý Thị Ngọc Ba, (ý nghĩa là quan trọng thứ ba sau Hai Bà). Sau khi chiến thắng, Trưng Trắc xưng vua phong cho bà Chiêu Dung Công chúa giao cho đất Kim Cốc làm thái ấp.

Chi tiết »

Chầu Đệ Tam Thuỷ Cung

Chầu Đệ Tam Thuỷ Cung

 Chầu Đệ Tam là vị Thánh chầu thừa hành và theo hầu Thủy Tiên Thánh Mẫu Xích Lân Long nữ, 

Vũ Thị Thiết, người con gái tài hoa xinh đẹp ở Nam Xương kết duyên cùng chàng Trương Sinh. Cuộc sống gia đình êm thấm ngặt lỗi chàng Trương đa nghi hay ghen. Thuở bấy giờ giặc rã nổi lên, chàng Trương phải đi lính, để ở nhà Mẹ già cùng người vợ mới bụng mang dạ chửa. Vũ Thị Thiết ở nhà nuôi mẹ già, chăm con. Thấm thoát thời gian qua đi, Mẹ già qua đời, đứa con mới lớn chập chững biết nói. Chàng Trương Sinh trở về quê cũ, muốn đi thăm mộ mẹ dắt con nhỏ đi theo, nhưng đứa bé không chịu vì không muốn đi với người lạ, nó nói cha nó phải là người hằng đêm đến chơi với nó. Chàng Trương vốn đa nghi lại hay ghen, chẳng xét ngay gian về mắng mỏ trì triết vợ ngày đêm, Nàng Thiết chẳng biết sự tình, Thấy chồng nói vậy buồn rầu quá nhảy xuống sông tự tử. Một hôm, thấy bóng của Trương Sinh trên tường, đứa bé mới nói, cha Đản lại tới kìa, lúc này Trương Sinh mới hiểu sự tình. Sự đã đành chẳng biết sao nữa.

Chi tiết »

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

 Chầu bà là Công Chúa Thiên Thai, được Quốc Mẫu cho cai quản núi rừng sơn lâm thượng ngàn. Chầu còn được gọi là Chầu Đông Cuông, Lê Mại Đại Vương hay Bà Chúa Sơn Trang.

Chầu bà là người vâng hành thừa lệnh của Nhạc Tiên Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương.

Chi tiết »

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

 Thánh Chầu là người hầu hạ đức Quốc Mẫu Tối Cao Liễu Hạnh.

Chầu đệ Nhất còn tên gọi là Quế Hoa Công chúa cùng với Quỳnh Hoa Công chúa (Chầu cửu Sòng Sơn) luôn đôi bên hầu hạ Quốc Mẫu Liễu Hạnh.

Chi tiết »

Địa Tiên Đệ Tứ Thánh Mẫu Quảng Cung Công chúa

Địa Tiên Đệ Tứ Thánh Mẫu Quảng Cung Công chúa

 Là vị Thánh Mẫu cai quản đất đai, nhân sinh dưới quyền của Địa phủ Phong Đô Đại Đế (vua Địa phủ), được gọi với tên Quảng Cung Công chúa.

Chi tiết »

Thủy Tiên Đệ Tam Thánh Mẫu Xích Lân Long Nữ Công chúa

Thủy Tiên Đệ Tam Thánh Mẫu Xích Lân Long Nữ Công chúa

 Thủy Tiên Thánh Mẫu còn có tên gọi là Thủy cung Thánh Mẫu, Mẫu Thủy cung, Xích Lân Công chúa, Động Đình Công chúa Ngọc Hồ Thần nữ, Mẫu Thoải là vị thần nữ chịu trách nhiệm miền sông nước, biển hồ.

Chi tiết »

Nhạc Tiên Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương Công chúa

Nhạc Tiên Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương Công chúa

 Thượng Ngàn Thánh Mẫu hay gọi là Lâm Cung Thánh mẫu thường mặc áo màu xanh, Ngài là một trong ba vị Mẫu được thờ cúng ở tại Tòa Phủ đền điện Mẫu.

Chi tiết »

Thiên tiên Đệ nhất Cửu Trùng Thiên Thánh Mẫu Thanh Vân Công chúa

Thiên tiên Đệ nhất Cửu Trùng Thiên Thánh Mẫu Thanh Vân Công chúa

 Mẫu còn có tên gọi Mẫu Thượng Thiên, Thiên Thanh Công chúa, Thanh Vân Công chúa, Cửu Trùng Thánh Mẫu, Mẫu Cửu, Lục cung Vương Mẫu.

Chi tiết »

 Previous  Next