Quan Hoàng Tư

Quan Hoàng Tư

  Ngài là con trai của Vua Cha Bát Hải, tước hiệu Thượng đẳng thần, Thủy cung Hoàng tử.

Chi tiết »

Quan Hoàng Bơ

Quan Hoàng Bơ

 Ông Hoàng Bơ, Ông Bơ Thoải đều là những danh xưng của Ngài, ông là con Vua Cha Bát Hải ngự dưới Thủy cung làm việc ở Đền Vàng Thủy phủ. Diện mạo phi phương, khác thường sắc tướng, ông xứng đáng được tôn xưng là bậc quân tử tao nhân mặc khách, thường lên dương gian xuôi thuyền ngoạn cảnh. Ông chính là người em trai thân cận luôn đi bên cạnh đức Quan lớn Đệ Tam.


Chi tiết »

Quan Hoàng Đôi

Quan Hoàng Đôi

  Là Quan Hoàng thứ hai trong Hội đồng Thánh Hoàng, Ngài là người Mán có công cùng đức Hoàng Bẩy đánh giặc bảo vệ dân lành. Được triều đình phong là Tướng Công.

Chi tiết »

Quan Hoàng Cả

Quan Hoàng Cả

  Dân gian hay gọi Ngài là Quan Hoàng Cả, Ông Hoàng Quận. Trong Tứ phủ Ngài là anh cả, giáng sinh đầu tiên. Là con của Vua Cha Bát Hải nhưng Ngài lại lên cõi Thượng thiên coi giữ sổ sách Thiên Tào, lên trời thì ông đi bằng Xích Long, xuống dưới nước Ngài cưỡi tam đầu cửu vĩ. 

Chi tiết »