Quan Hoàng Đôi

 

Là Quan Hoàng thứ hai trong Hội đồng Thánh Hoàng, Ngài là người Mán có công cùng đức Hoàng Bẩy đánh giặc bảo vệ dân lành. Được triều đình phong là Tướng Công.

Trước kia không mấy người hầu ông Bẩy Bảo Hà mà thường hầu Hoàng Đôi, nơi thờ chính của ông là Ngôi đền nhỏ phía sau đền Quan Hoàng Bẩy, cũng có một đền tư ở Cẩm Phả Quảng Ninh thờ Quan Hoàng Đôi.

Ông Hoàng Đôi được hầu Mẫu ở đền Sòng Sơn và Đồi Ngang Phố Cát, làm việc thượng ngàn và giám sát. Ngài ngự áo xanh, mặc áo trấn thủ, mạng chéo, đai xanh, hiến tửu nghe thơ. Ngày lễ của Ngài 14 tháng 7.
  Các Tin khác