Quan Hoàng Tư Ngài là con trai của Vua Cha Bát Hải, tước hiệu Thượng đẳng thần, Thủy cung Hoàng tử.

Ngài tên thật là Nguyễn Hữu Cầu, hạ sinh vào triều Lê Trung hưng ở Lôi Động, Thanh Hà, Hải Dương, bất bình trước triều Đàng Ngoài đình bạc nhược làm cho dân chúng khổ nàn, Ngài tập hợp quân sĩ chống lại triều đình, cướp của nhà giàu cường hào ác bá, của vua chúa tham quan chia cho dân. Khởi nghĩa của Ngài sau đó bị dập tắt. Tháng 3 năm 1751 Thân y của Ngài bị thả ra biển dạt vào Trà Cổ. Đội quan của Ngài được nhân dân gọi là nghĩa quân He, ngài được gọi là Quận He. Khi Ngài mất nhân dân lập đền thờ và cứ đến tháng 8 cho Tổ chức chọi trâu để tưởng nhớ công lao của Ngài. Đền thờ Ngài ở Đồ Sơn Hải Phòng, do triều đình ngăn cấm nên dân chúng đổi tên đền ngài thành Miếu Thủy Thần. Từ đó Ngài bảo hộ dân vùng biển Đông Bắc nên nhân dân tôn xưng là Thủy Thần Đông Bắc Bộ. Trong Tứ phủ gọi Ngài là Hoàng Tư Thủy Tề.

Ngài ngự áo vàng, đai mạng chéo đi cờ kiếm. Đền thờ Ngài có ở nhiều nơi trong đó phải kể đến Đình Trà Cổ (Móng Cái – Quảng Ninh) miếu Thủy Thần (Đồ Sơn – Hải Phòng). Do không rõ ngày Ngài mất trong tháng 3 nên Giáo hội chọn ngày mùng 1 tháng 3 làm ngày lễ Ngài. 
  Các Tin khác