Chầu Lục Cung Nương

 


Mế Lục Cung nương, Lục cung Tiên chúa, Đệ lục Thánh chầu là danh xưng khác của Chầu.

Chầu vốn là thôn nữ dân tộc Nùng họ Trần nhà lệnh tộc , sinh ngày 10 tháng 9 (5) ở huyện Hữu Lũng Lạng Sơn, thời Lê Trung Hưng. Chầu hóa thần ngày 20 tháng 9.

Sau khi về trời, Ngài sơ ý đánh rơi chén ngọc khi đang hầu Thiên đế, Chầu bị giáng xuống nhà họ Quách cũng tại Hữu Lũng Lạng Sơn, chầu giáng vào ngày Mão tháng 2 năm Kỉ Mão. Chầu bà tài phép, khéo léo, thương người luôn thường làm việc thiện cho chúng dân. Chầu hồi tiên được Mẫu cho làm Chầu Lục Cung nương cai quản núi rừng.

Chầu là vị Thánh Chầu khá danh tiếng nên hay ngự đồng, Chầu ngự áo màu lam, đội khăn buồm, khai quang múa mồi, cũng có khi Chầu chứng mâm trầu trình, hoặc sang khăn cho Tân đồng.

Đền thờ Chầu ở thôn Chín Tư, Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn.  Các Tin khác