Châu Năm Suối Lân

 
Chầu Năm là một Công chúa thời Lê Trung Hưng, Công chúa yêu thiên nhiên núi rừng, xin với Vua cha cho đi lên sơn lâm tìm nơi thanh vắng để ở và vui thú thanh nhàn. Đi khắp chốn nhưng tới cảnh Suối Lân làm hài lòng Công chúa, Công chúa quyết định dựng am thờ Trời và tu hành ở đó và kiêm quản luôn việc coi sóc vùng sông Hóa. Ở đó, Công chúa dạy dân làm ăn, dạy dân đi rừng, làm nương. Sau khi hóa, Mẫu ban cho Công chúa là Chầu Năm Suối Lân, Chầu hiển linh giúp dân thuẩn phục ác thú, ma quỷ.

Chầu Nam ít ngự đồng nhưng khi ngự đồng Chầu mặc áo màu thiên thanh, đầu đội khăn vênh, khai quang và múa mồi. Cũng có khi chầu chứng mâm trầu và truyền áo cho Tân đồng ở lễ mở phủ.

Đền thờ Chầu ở Sông Hóa (Hữu Lũng, Lạng Sơn) ngày hóa của Chầu là 20 tháng 5.
  Các Tin khác