Chầu Tám Bát Nàn Việt Nam dưới ách đô hộ của Đông Hán, có gia đình ông thầy thuốc Vũ Chất và bà Nguyễn Thị Mầu ở Vĩnh Phú, một hôm đi dạo qua ngọn núi thấy ngôi đền thờ Sơn Tinh Công chúa hoang tàn đổ nát, ông phát tâm tu sửa đền. Liền đó về bà Nguyễn Thị Mầu thụ thai đến ngày rằm tháng 8 sinh được người con gái đặt tên Vũ Thị Thục Nương. Thục Nương xinh đẹp, đảm đang lại giỏi cung kiếm, Thái thú Tô Định si mê muốn kết duyên với nàng nhưng không nàng không chịu. Hắn cho người giết cha nàng và lang quân của nàng là Phạm Danh Hương. Nợ nước thù nhà, nàng lập quân khởi nghĩa, hòa cùng Hai Bà Trưng chống Đông Hán. Trưng Nữ Vương phong cho bà là “Bát Nàn Đông Nhung Đại tướng quân” giao cho nàng và Lê Chân trấn giữ từ Hải Phòng tới Thái Bình.

Đất nước yên bình một thời gian ngắn, giặc Đông Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện quay lại xâm chiếm nước ta, nàng cùng Hai Bà Trưng chống trả quyết liệt, thất trận bà đã tuẫn tiết cùng Hai Bà Trưng, xác Chầu trôi về Hưng Hà, Thái Bình. Hôm đó là ngày 17 tháng 3.

Chầu Bát cũng thường hay ngự đồng, Chầu mặc áo màu vàng, đội khăn vành dây màu vàng, múa cờ kiếm.

Đền thờ Chầu là đền Tiên La ở thôn Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình. 
  Các Tin khác