Nhạc phủ Chí tôn Ngũ nhạc Thần vương Đại đế

Nhạc phủ Chí tôn Ngũ nhạc Thần vương Đại đế

 Trong truyền thuyết Việt Nam, Ngài là con rể của Hùng Vương, lấy nàng Mị Nương từng giao tranh với Thủy Tinh, và chiến thắng bao giờ cũng thuộc về Ngài. Ngài là cha của La Bình Công chúa (Mẫu Thượng Ngàn).

Chi tiết »

Thủy phủ Chí tôn Phù tang Cam lâm Đại đế

Thủy phủ Chí tôn Phù tang Cam lâm Đại đế

 Vua cha Bát Hải Động đình là cha của Thủy phủ Thánh mẫu Xích Lân Long nữ. Ngài chính là Nhạc phụ của Kinh Dương Vương (Kinh Xuyên), thủy tổ của Bách Việt.

Chi tiết »

Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế

Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế

Nguyên thiên Đại đế danh xưng đầy đủ Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế là đức Vua cha ở dưới Địa phủ, người cai quản toàn bộ âm ti ngục hình, đất đai trên dương gian và tất thảy các Tư quân, Phán quan coi tội phúc của phàm phu. 

Chi tiết »

Thiên phủ Chí tôn Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế

Thiên phủ Chí tôn Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế

Tử Vi Đại đế là Vua cha Thiên phủ của đạo Mẫu Việt Nam – Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo, là vua cha của Cửu Trùng Thiên Thánh mẫu, quản cai hết thẩy bâu trời tinh tượng, hết thẩy Tiên Thánh Thần linh trên Thiên phủ, Ngài truyền trao Thiên phủ bầu trời cho Mẫu Cửu trùng coi sóc và quản lí.

Chi tiết »