Nhạc phủ Chí tôn Ngũ nhạc Thần vương Đại đế

 
 

Nhạc phủ Đại đế chính là Tản Viên Sơn Thánh dân gian quen gọi là Sơn Tinh, Ngũ (số 5) là con số trung tâm của Hà Lạc (Hà Đồ - Lạc Thư), Ngũ Nhạc nghĩa là ngọn núi trung tâm.

Trong truyền thuyết Việt Nam, Ngài là con rể của Hùng Vương, lấy nàng Mị Nương từng giao tranh với Thủy Tinh, và chiến thắng bao giờ cũng thuộc về Ngài. Ngài là cha của La Bình Công chúa (Mẫu Thượng Ngàn).

Ngài tên thật là Nguyễn Tuấn, là con trưởng ông Nguyễn Cao Hành và bà Đinh Thị Đen, sống ở Động Lăng Xương, huyện Thanh Xuyên, phủ Gia Hưng, đạo Sơn Tây (nay là Phú Thọ). Tương truyền bà Đinh Thị Đen khi vào rừng kiếm củi, thấy có rồng hiện xuống phun nước làm mưa, khi rồng bay đi bà xuống tắm, về nhà thụ thai, mười bốn tháng sau sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Tuấn, hôm đó ngày 15 tháng giêng. Lớn lên chàng Nguyễn Tuấn khôi ngô tuấn tú nhận bà Ma Thị Cao Sơn ở núi Ngọc Tản là nghĩa mẫu. Nguyễn Tuấn đức độ tài cao nên được Vua Hùng gả con gái Ngọc Hoa Mị Nương, sau đó chàng đã giao tranh với Thủy tinh và giành chiến thắng. Ngài không những giúp vua Hùng đánh giặc, còn trị thủy, dạy dân canh tác, làm ra lửa, săn bắn, kéo vó, luyện võ, dệt lụa, múa hát, bách nghệ trăm nghề không thiếu thứ chi.

Các triều đại phong kiến lần lượt phong tặng và truy phong nhiều mĩ tự, trong tâm thức dân gian Ngài là một trong tứ bất tử, sánh ngang cùng Quốc Mẫu Liễu Hạnh, Chử Đồng Tử và Phù Đổng Thiên Vương. 
  Các Tin khác