Địa Tiên Đệ Tứ Thánh Mẫu Quảng Cung Công chúa

Địa Tiên Đệ Tứ Thánh Mẫu Quảng Cung Công chúa

 Là vị Thánh Mẫu cai quản đất đai, nhân sinh dưới quyền của Địa phủ Phong Đô Đại Đế (vua Địa phủ), được gọi với tên Quảng Cung Công chúa.

Chi tiết »

Thủy Tiên Đệ Tam Thánh Mẫu Xích Lân Long Nữ Công chúa

Thủy Tiên Đệ Tam Thánh Mẫu Xích Lân Long Nữ Công chúa

 Thủy Tiên Thánh Mẫu còn có tên gọi là Thủy cung Thánh Mẫu, Mẫu Thủy cung, Xích Lân Công chúa, Động Đình Công chúa Ngọc Hồ Thần nữ, Mẫu Thoải là vị thần nữ chịu trách nhiệm miền sông nước, biển hồ.

Chi tiết »

Nhạc Tiên Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương Công chúa

Nhạc Tiên Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương Công chúa

 Thượng Ngàn Thánh Mẫu hay gọi là Lâm Cung Thánh mẫu thường mặc áo màu xanh, Ngài là một trong ba vị Mẫu được thờ cúng ở tại Tòa Phủ đền điện Mẫu.

Chi tiết »

Thiên tiên Đệ nhất Cửu Trùng Thiên Thánh Mẫu Thanh Vân Công chúa

Thiên tiên Đệ nhất Cửu Trùng Thiên Thánh Mẫu Thanh Vân Công chúa

 Mẫu còn có tên gọi Mẫu Thượng Thiên, Thiên Thanh Công chúa, Thanh Vân Công chúa, Cửu Trùng Thánh Mẫu, Mẫu Cửu, Lục cung Vương Mẫu.

Chi tiết »