Hội đồng Thống phủ Tôn quan

Hội đồng Thống phủ Tôn quan

Sau giá 5 vị Quan lớn chúng ta thường thấy có thỉnh thêm Quan Điều thất và Quan Hoàng Triệu, thực ra theo quan điểm của Giáo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo thì có 5 vị như vậy, Quan đệ Lục, Quan điều thất, Quan điều bát, Quan Hoàng Triệu và Quan đệ thập Bắc Quốc.

Nếu như Ngũ vị Tôn ông là các vị Thống quản trực tiếp các miền Thiên Địa Thủy Nhạc thì các Quan trong Thống phủ Tôn ông làm nhiệm vụ giúp việc cho Bốn phủ Vua cha chứ không quản lí trực tiếp.

Các Quan lớn trong Thống Phủ Tôn quan thường không hay ra ngự đồng.

Chi tiết »

Đệ ngũ Hoàng Thái Tử Vương Quan

Đệ ngũ Hoàng Thái Tử Vương Quan

Quan lớn đệ ngũ còn gọi là Quan lớn Tuần Tranh là Tôn quan thứ 5 trong Ngũ vị Tôn ông. Nhiệm vụ của Ngài là thống quản nhân gian, thống lĩnh thiên âm binh. Sắc phong “Đệ ngũ Tôn quan Thượng đẳng Tối linh thần – Cao Lỗ Đại vương – Đệ ngũ Tuần Tranh”

Chi tiết »

Đệ tứ Hoàng Thái tử Vương quan

Đệ tứ Hoàng Thái tử Vương quan

Ngài cũng ít khi ngự đồng, chỉ khi có đại sự mới giáng, khi giáng Ngài ngự áo đai mạng màu vàng. Gần đây Người ta lập đền Ngài ở Vĩnh Bảo – Hải Phòng.

Chi tiết »

Đệ Tam Hoàng Thái Tử Vương Quan

Đệ Tam Hoàng Thái Tử Vương Quan

Ngài chính là con trai của đức Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng, giáng sinh vào đời Hùng Duệ Vương thứ 18, Ngài giáng vào nhà họ Nguyễn ở Nam Ninh húy là Nguyễn Tráng Kiện, cùng vua dẹp giặc lập bao chiến công.

Chi tiết »

Đệ Nhị Hoàng Thái Tử Vương Quan

Đệ Nhị Hoàng Thái Tử Vương Quan

Ngài cũng là con của Thiên Đế Chí Tôn, nhưng vì xót thương dân Nam Việt nên hiển hóa làm con của Long thần ở dưới Thủy cung. Hiển thần lên giúp Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân, sau đó cư ngự tại Vân Đình rồi hóa.

Chi tiết »

Đệ Nhất Hoàng Thái Tử Vương Quan

Đệ Nhất Hoàng Thái Tử Vương Quan

Quan Đệ Nhất Thượng Thiên hay Đệ nhất Tôn ông là những tên gọi khác của Ngài, Ngài vốn của con của vua Thiên phủ Chí Tôn, sau này hiển hóa xuống Long cung cùng Vua Cha Bát Hải Đồng bằng diệt giặc cứu độ triều Hùng Vương.

Chi tiết »