Ngọc Hoàng và Quốc Mẫu

Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh

Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh

Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh được Đạo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo tôn xưng là đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh công chúa, là đấng Tối tôn chủ quản và tạo hóa ra vũ trụ cũng như Tiên Thánh Thần, Nhân, Ma, Quỷ, Súc sinh. Trên trời làm vị Tối thượng Thánh, hạ sinh thì lại là chuẩn mực nhân gian, với quyền năng cũng như đạo đức của Ngài cùng các giáng sinh, hiển hóa đã nâng Người lên vị trí trung tâm trong đạo Mẫu Việt nam nói chung và Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo nói riêng.

Chi tiết »

Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ngọc Hoàng còn được gọi với nhiều danh hiệu khác nữa : Thượng đế, Đại Từ phụ, Đấng Tạo Hóa, Đức Chí tôn, người là một thân của Đấng Tối cao, tạo hóa ra vạn vật và vũ trụ.

Chi tiết »