Ngọc Hoàng Thượng Đế
      Theo giáo lí của Đạo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo thì Ngọc Hoàng Thượng đế là hiện thân nam và Hoàng Thiên Quốc mẫu là hiện thân nữ của Đấng Tối Cao, khi đủ hai thân này thì vạn vật mới phát sinh. Chung quy lại thì mọi sự đều xuất phát từ Đấng Tối cao mà ra.

Ngọc Hoàng còn được gọi với nhiều danh hiệu khác nữa : Thượng đế, Đại Từ phụ, Đấng Tạo Hóa, Đức Chí tôn, người là một thân của Đấng Tối cao, tạo hóa ra vạn vật và vũ trụ.

Người có thân giáng trần tên là Trương Hữu Nhân, trang chủ của Trương Gia Loan, Người sống luôn thiện đức, quảng tế chúng sinh, nhẫn nhịn nhu hòa nên được gọi là Trương Bách Nhẫn.

Hằng năm vào ngày 9 tháng riêng là ngày mà người giáng hạ trần gian vi hành chứng chiếu.

Đền thờ Ngọc Hoàng Thượng đế là đền Đậu An (An Viên – Tiên Lữ - Hưng Yên) ngoài ra còn rất nhiều đền thờ trong Nam ngoài Bắc thờ cúng Người, khu vực trong các đền phủ đều phối thờ, đặc biệt khu người Hoa rất tín ngưỡng Người.
(Trích sách Bản Mệnh Căn Đồng - Đạo Mẫu Việt Nam - Đạo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh giáo)


 
@daoguangzi

Ngọc Hoàng Thượng Đế ##ngochoang ##daomauvietnam ##daomau ##tuphu ##thanhdong ##haudong ##lendong ##trinhdongmophu ##tinguongthomau ##tinnguong #

♬ nhạc nền - Đạo Quang Tử  Các Tin khác