Bài giảng năm 2015 - 乙未年法話

Bài giảng Lễ sóc ngày 1 tháng 09 năm Ất Mùi 2015

Bài giảng Lễ sóc ngày 1 tháng 09 năm Ất Mùi 2015

 Bài giảng Lễ sóc ngày 1 tháng 09 năm Ất Mùi 2015

Chi tiết »

Bài giảng Lễ sóc ngày 1 tháng 08 năm Ất Mùi 2015

Bài giảng Lễ sóc ngày 1 tháng 08 năm Ất Mùi 2015

  Bài giảng Lễ sóc ngày 1 tháng 08 năm Ất Mùi 2015

Chi tiết »

Giảng lễ tại Thánh lễ Đạo tổ giáng sinh 29 tháng 05 năm Ất Mùi 2015

Giảng lễ tại Thánh lễ Đạo tổ giáng sinh 29 tháng 05 năm Ất Mùi 2015

 Giảng lễ tại Thánh lễ Đạo tổ giáng sinh 29 tháng 05 năm Ất Mùi - 2015

Chi tiết »