Bài giảng năm 2016 - 丙申年法話

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 09 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 09 năm Bính Thân 2016

 Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 09 năm Bính Thân 2016

Chi tiết »

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 09 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 09 năm Bính Thân 2016

 Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 09 năm Bính Thân 2016

Chi tiết »

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 năm Bính Thân 2016

 Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 năm Bính Thân 2016

Chi tiết »

Bài giảng Thánh lễ Đạo Tổ giáng sinh ngày 29 tháng 05 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Thánh lễ Đạo Tổ giáng sinh ngày 29 tháng 05 năm Bính Thân 2016

 Bài giảng Thánh lễ Đạo Tổ giáng sinh ngày 29 tháng 05 năm Bính Thân 2016

Chi tiết »

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 04 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 04 năm Bính Thân 2016

  Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 04 năm Bính Thân 2016

Chi tiết »

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 03 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 03 năm Bính Thân 2016

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 03 năm Bính Thân 2016

Chi tiết »