Bài giảng năm 2017 - 丁酉年法話

Bài giảng lễ ngày 15 tháng 11 năm Đinh Dậu

Bài giảng lễ ngày 15 tháng 11 năm Đinh Dậu


 Bài giảng lễ ngày 15 tháng 11 năm Đinh Dậu

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 10 năm Đinh Dậu

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 10 năm Đinh Dậu

 Bài giảng lễ ngày 01 tháng 10 năm Đinh Dậu tại Khai Nguyên Bảo Tòa

Chi tiết »

Bài giảng lễ Đạo Tổ giáng sắc 25 tháng 09 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng lễ Đạo Tổ giáng sắc 25 tháng 09 năm Đinh Dậu 2017

Đức Thầy giảng lễ Đạo Tổ giáng sắc 25 tháng 09 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 09 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 09 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 09 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 07 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 07 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 07 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 nhuận năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 nhuận năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 nhuận năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ vọng ngày 15 tháng 06 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Thánh lễ Đạo Tổ giáng sinh ngày 29 tháng 05 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Thánh lễ Đạo Tổ giáng sinh ngày 29 tháng 05 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Thánh lễ Đạo Tổ giáng sinh ngày 29 tháng 05 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 05 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 05 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 05 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 04 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 04 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 04 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Thánh lễ Quốc Mẫu hoá thần ngày 03 tháng 03 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Thánh lễ Quốc Mẫu hoá thần ngày 03 tháng 03 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Thánh lễ Quốc Mẫu hoá thần ngày 03 tháng 03 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 02 năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 02 năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ sóc ngày 01 tháng 02 năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »

Bài giảng Lễ Thượng nguyên ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017

Bài giảng Lễ Thượng nguyên ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017

 Bài giảng Lễ Thượng nguyên ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017

Chi tiết »