Bài giảng năm 2018 - 戊戌年法話

Bài giảng lễ Tất niên 18 tháng 12 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ Tất niên 18 tháng 12 năm Mậu Tuất

 Bài giảng lễ Tất niên 18 tháng 12 năm Mậu Tuất

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất

 Bài giảng lễ ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất 

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 10 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 10 năm Mậu Tuất

 Bài giảng lễ ngày 01 tháng 10 năm Mậu Tuất

Chi tiết »

Thánh lễ Đạo Tổ giáng sắc 25 tháng 09 năm Mậu Tuất

Thánh lễ Đạo Tổ giáng sắc 25 tháng 09 năm Mậu Tuất

 Thánh lễ Đạo Tổ giáng sắc 25 tháng 09 năm Mậu Tuất

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 09 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 09 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 09 năm Mậu Tuất 

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 07 năm Mậu Tuất

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 07 năm Mậu Tuất

 Bài giảng lễ ngày 01 tháng 07 năm Mậu Tuất

Chi tiết »