Bài giảng năm 2019 - 己亥年法話

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 05 năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 05 năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 05 năm Kỉ Hợi 

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 04 năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 04 năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ ngày 01 tháng 04 năm Kỉ Hợi 

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày 03 tháng 03 năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ ngày 03 tháng 03 năm Kỉ Hợi

 Bài giảng lễ ngày 03 tháng 03 năm Kỉ Hợi

Chi tiết »

Bài giảng lễ ngày Khai xuân 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi

Bài giảng lễ ngày Khai xuân 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi

Bài giảng lễ ngày Khai xuân 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 

Chi tiết »

Bài giảng lễ Trừ tịch giao thừa năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ Trừ tịch giao thừa năm Kỉ Hợi

Bài giảng lễ Trừ tịch giao thừa năm Kỉ Hợi 

Chi tiết »