Thiên phủ Chí tôn Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế

Thiên phủ Chí tôn Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế

 

 

Tử Vi Đại đế là Vua cha Thiên phủ của đạo Mẫu Việt Nam – Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo, là vua cha của Cửu Trùng Thiên Thánh mẫu, quản cai hết thẩy bâu trời tinh tượng, hết thẩy Tiên Thánh Thần linh trên Thiên phủ, Ngài truyền trao Thiên phủ bầu trời cho Mẫu Cửu trùng coi sóc và quản lí.

 

Theo chiêm tinh gia, thì sao Bắc Cực là sao định tinh, tất thảy tinh tú trên bầu trời đều xoay quanh vì sao này thế nên Bắc cực Tử vi Đại đế là chủ soái của tất thảy thần linh trên trời là lí do này. Ngài ngự tận cung Bích Hán. Lễ Ngài ngày 18 tháng 4.

 

Hầu việc chính sự đôi bên Tử Vi Đại đế là Nam Tào Bắc Đẩu Tinh quân, có thể gọi là Quan Nam Tào, quan Bắc Đẩu.

 

Nam tào Tinh quân lo việc sinh của nhân gian, Bắc đẩu Tinh quân lo việc tử của chúng phàm, hai vị cùng nhau phù việc Đức Vua Tử Vi để cân đo, ban sống ban chết cho nhân gian.

 

Nam Tào là một vị nhưng khi hành sự thì biến hóa thành sáu vị :

 

1.          Thiên cơ Ích thọ Tinh quân.

 

2.          Thiên tướng Tư lộc Tinh quân.

 

3.          Thiên lương Tư thọ Tinh quân.

 

4.          Thiên đồng Ích toán Tinh quân.

 

5.          Thất sát Chủ tướng Tinh quân.

 

6.          Văn xương Khôi danh Tinh quân.

 

Bắc đẩu cũng là một vị nhưng khi hành sự thì biến hóa thành bảy :

 

1.          Tham lang Tinh quân.

 

2.          Cự môn Tinh quân.

 

3.          Lộc tồn Tinh quân.

 

4.          Văn khúc Tinh quân

 

5.          Liêm trinh Tinh quân.

 

6.          Vũ khúc Tinh quân.

7.          Phá quân Tinh quân.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *